.

Updated : 13.09.2017Name of Industrial Area

Name of Unit Office

Name of Industrial Area

Alwar  
 
 1. Agro Food Park MIA
 2. Khairthal
 3. Kherli Rail
 4. MIA Alwar Ext.
 5. MIA Commercial
 6. MIA Commercial Ext
 7. MIA Ext. (South and East) 
 8. MIA Residence
 9. MIA, ALWAR
 10. Old industrial Area
 11. Rajgarh
 12. Thanagazi