CONTACT NUMBERS

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION

EPBAX No.  :- 0141-2385522 eMail ID : info@rfc.rajasthan.gov.in

NAME AND CONTACT NOs. OF  PERSONS AT HEAD OFFICE, UDYOG BHAWAN, JAIPUR (AS ON 01.10.2022)

Name of Section/ Division Name of Officer Designation Telephone Email Id
Office Ext. No. Mobile
MD Secretariat Sh. Shakti Singh Rathore, IAS
MD

2385501

2385500

2385503 (fax)

201   md@rfc.rajasthan.gov.in
  Sh  S K Patel PA   202 9414855915
 
  Sh Sanjay Aswal AM   202 9530030007  
ED Secretariat
Sh. Rajendra Prasad Sharma, RAS ED 2385505 203 7340067834 ed@rfc.rajasthan.gov.in
  Sh.  SUNIL KUMAR CHANDEL AM   204 9829918966
 
Financial Management Div. Sh. Ramavtar Sharma , RAcS ED(Fin) 2385882 433   edf@rfc.rajasthan.gov.in
  Sh. SAJI VARGHESE
PA   422 9414262606
 
General Manager(Dev.)     2385514 207    
General Manager (Ops./FR/F&A/IT& Computer and Sec. to Board) Sh. K. K. Gupta GM 2385513 102 9414097515 kkgupta@rfc.rajasthan.gov.in
General Manager (CAS/Law/P&A/ Vigilance/P&C/GAD/RTI/BP&PR) Sh. Pankaj Purohit DGM 2227529
415 9414097537
pankajpurohit@rfc.rajasthan.gov.in, hrd@rfc.rajasthan.gov.in
P&A       117    
  Sh. Manoj Tondwal DM   322-323 9828064599  
  Sh. N S Gogawat DM   314 9460387180  
  Sh. Mahendra Pareek DM   304 9460068746  
  Sh. Shankar Lal Sharma AM     9829224977  
Vigilance  Sh. R.P. Mahawar DM   418 9799750359

vigilance@rfc.rajasthan.gov.in

rpmahawar@rfc.rajasthan.gov.in

SB/ACR Smt. Neelam Malhotra DM     9928836678 acrsb@rfc.rajasthan.gov.in
  Sh. R. K. Dadhich PA to Secretary     9929342468 rkdadhich@rfc.rajasthan.gov.in
CAS Smt. Shashi Bala Vijay
Manager 2385511 101 9414079882
cas2@rfc.rajasthan.gov.in
  Sh. Sanjay Patni DM   305 9166880287 cas1@rfc.rajasthan.gov.in
  Sh. Manoj Kumar Jain DM   113 9414011593 manojjain@rfc.rajasthan.gov.in
Computer(Online), GM(Ops) Sh. K.K. Gupta GM 2385513 102 9414097515 kkgupta@rfc.rajasthan.gov.in
Computer(Online) Ms. Damini Garg DM   333 9414014652 damini@rfc.rajasthan.gov.in
  Sh. Ravinder DM   333 9414014681 ravinder@rfc.rajasthan.gov.in
FR Sh. Nand Lal Meena Manager   110 9414097657 nlmeena@rfc.rajasthan.gov.in, fr@rfc.rajasthan.gov.in
  Sh. Ishwar Vasnani DM     9413349225 ishwarvasnaniishwar@rfc.rajasthan.gov.in
  Sh. N K Pareek DM     9414386478 nkpareek@rfc.rajasthan.gov.in
NPA Recovery Cell Sh. Bhawani Singh panwar DM   121 9829174981 bspanwar@rfc.rajasthan.gov.in
  Sh. Sanjay Chandwar DM     9214329400 scchandwar@rfc.rajasthan.gov.in
GAD Sh. S. K. Gupta Manager   313 9414097701 skgupta@rfc.rajasthan.gov.in
  Sh. K C Pantari AM     9413969424 gad@rfc.rajasthan.gov.in
  Sh. Krishna Kumar Sharma AM     9413489236  
Business Promotion/PR Sh. K C Bunkar Manager   315 94140976333 bppr@rfc.rajasthan.gov.in
      2385515 500   helpline@rfc.rajasthan.gov.in
  Sh. Ajay Chandwar AM     9214316000 policy@rfc.rajasthan.gov.in
Finance Sh. Mahesh Kumar Tiwari DM   507 9460791927 finance@rfc.rajasthan.gov.in
  Sh. Sanjay Bhargava DM   211-431 9414889014  
  Sh. M K Gangwal AM   211 9799045799  
  Sh. N K Tiwari AM   211 9509432355  
Accounts        308/309   accounts@rfc.rajasthan.gov.in
  Sh. Gugan Ram Sunia DM   309 9414025971  
  Sh. K.K. Jhanwar AM     9414593433  
  Sh. Pradeep Ajmera AM     9829325106  
  Sh. Virendra Kumar Jain AM   309 9413238139  
A&I Sh. Pankaj Purohit DGM   315 9414097537
audit@rfc.rajasthan.gov.in
  Sh. S K Gupta Manager     9414097701
 
  Sh. Kishan Singh Rathore DM     9314568877  
  Sh. Subhash Kumar Baj DM     9414321318  
  Sh. R S Rajawat DM     9829140507  
  Sh. Harish Joshi DM     9414334900  
  Sh. Dinesh Varandani AM     9829290882  
Law Division/RTI Sh. Pankaj Purohit DGM 2227529 315 9414097537 pankajpurohit@rfc.rajasthan.gov.in
LAW Sh. Anil Jain PS   319 9414770270 law@rfc.rajasthan.gov.in
  Smt. Indira Maheshwari DM     9414014671 indiramaheshwari@rfc.rajasthan.gov.in
  Sh. R.P. Mahawar DM     9799750359  
  Sh. Lala Ram Sharma AM     9829480007  
RTI Sh. R. P. Mahawar DM     9829224977 rpmahawar@rfc.rajasthan.gov.in